RA-arvo

kuvaa ajoneuvoyhdistelmän liikkeiden vahvistumista viimeiseen yksikköön. YAW RA on ensimmäisen ja viimeisen ajoneuvoyksikön pystykiertymäkulmanopeuksista määritetty RA-arvo ja ACC RA, ensimmäisen ja viimeisen akselin sivuttaiskiihtyvyyksistä määritetty RA-arvo.

radioaktiivinen aine

tarkoittaa radionuklideja sisältävää ainetta, jonka aktiivisuuspitoisuus ja kokonaisaktiivisuus lähetyksessä ylittää määritellyt rajat. (2.2.7.1.1)

radioaktiivisten aineiden ajolupa

(E7) tarkoittaa ADR-peruskurssin ja luokan 7 radioaktiivisten aineiden erikoiskurssin sekä niitä vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella myönnettävää ajolupaa, jolla saa kuljettaa muita kuin luokan 1 räjähteitä yli määriteltyjen vapaarajojen. Lue: Valtioneuvoston…

radionuklidi

on nuklidi joka muuttuu itsestään toiseksi nuklidiksi lähettäen samalla ionisoivaa säteilyä. Käytetään esimerkiksi isottooppilääkkeissä.

radionuklidin ominaisaktiivisuus

tarkoittaa radionuklidin aktiivisuutta tämän radionuklidin massayksikköä kohti. Aineen ominaisaktiivisuus, kun radionuklidit ovat pääasiallisesti tasaisesti jakautuneina, tarkoittaa aineen aktiivisuutta tämän aineen massayksikköä kohti. (2.2.7.1.3)

rahdinantaja

tarkoittaa konossementissa tai vastaavassa kuljetusasiakirjassa, kuten kauttakulkukonossementissa, mainittua oikeudellista yhteisöä tai luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on nimetty rahdinantajaksi ja/tai jonka nimissä tai puolesta kuljetussopimus on tehty kuljetusyrityksen kanssa. (eur-lex)

rahdistuspaino

on laskennallinen paino, joka määräytyy todellisen bruttopainon, tilavuuspainon, lavapaikkapainon tai lavametripainon mukaan ja jonka perusteella rahti veloitetaan. Lue: rahdituksen perusteet

rahditusperuste

voi olla lähetyksen todellinen bruttopaino, tilavuuspaino, lava(paikka)paino, lavametripaino. Lähtökohtana on käyttää rahditusperusteena todellista painoa. Jos todellinen paino ei ole lähetyksen tilavuuden tai kuormattavuuden vuoksi järkevä hinnoitteluperuste, määritellään laskennallinen rahdituspaino. Esimerkiksi…

rahti

on maksu kuljetuksesta.

rahtikirja

on rahdinkuljettajan kuljetusasiakirja, josta tulee ilmetä kaikki lähetykseen liittyvät tiedot.