O-luokan ajoneuvo

on hinattava ajoneuvo, eli esimerkiksi peräkärry.

O1-luokan ajoneuvo

on kevyt perävaunu, jonka luokittelumassa on enintään 0,75 tonnia.

O2-luokan ajoneuvo

eli ajoneuvon luokittelumassa on suurempi kuin 0,75 tonnia mutta enintään 3,5 tonnia.

O3-luokan ajoneuvo

eli ajoneuvon luokittelumassa on suurempi kuin 3,5 tonnia mutta enintään 10 tonnia.

O4-luokan ajoneuvo

eli ajoneuvon luokittelumassa on suurempi kuin 10 tonnia.

ohjaava akseli

on akseli, jonka pyöriä voidaan kääntää suoraan tai epäsuorasti suhteessa ajoneuvon pituusakseliin ajoneuvon liikkumissuunnan määräämiseksi. (31/2019/ 2 §) Ohjaavia akseleita on yleisimmin yksi, mutta 4 tai 5 -akselisissa ajoneuvoissa niitä…

ohjauspaine

on perävaunun käyttöjarruventtiiliä ohjaava, vetoautosta tulevan ohjausjohdon ylipaine. (lähde: traficom.fi)

ohjausventtiili

(jarrujärjestelmän käyttölaite) on venttiili, jota käytetään autossa ohjaamaan perävaunun käyttöjarruventtiilille menevää ohjauspainetta auton jommankumman jarrupiirin jarrutuspaineen mukaan ja varmistamaan vetoauton jarrujärjestelmän paineen säilyminen, milloin perävaunun jarrujärjestelmään on tullut vuoto. (lähde:…

ohjautuva akseli

on akseli, jonka pyörien ohjauskulma muuttuu vain renkaiden ja tien pinnan välisten voimien vaikutuksesta; ohjautuvana akselina ei kuitenkaan pidetä akselia, jonka ohjauskulmassa tapahtuu pieni muutos akselin kiinnityksen elastisuuden vuoksi. Sanotaan…

oikaisupituus

on perävaunun kääntyvyysominaisuuksia kuvaava mitta, kun perävaunun oikaisugeometria redusoidaan vastaamaan yksiakselisen perävaunun oikaisugeometriaa; kyseessä on vetotapin ja telin kääntöpisteen välinen etäisyys. Suurin mahdollinen oikaisupituus on 11,50 metriä. (lähde: traficom.fi)