N.o.s. -nimike

eli Not otherwise specified, eli tarkemmin määrittelemättömät aineet tarkoittaa vaarallisten aineiden kuljetuksessa yleistä ryhmänimikettä, johon aineet, seokset, liuokset tai esineet voidaan luokitella, jos a. niitä ei ole nimiltä mainittu luvun…

N1-luokan ajoneuvo

on pakettiauto ja ensisijaisesti tavaran kuljettamiseen suunniteltu ja rakennettu auto, jonka luokittelumassa on enintään 3,5 tonnia. Ajoneuvojen perusluokitus (finlex.fi)

N2-luokan ajoneuvo

on kuorma-auto ja ensisijaisesti tavaran kuljettamiseen suunniteltu ja rakennettu auto, jonka luokittelumassa on suurempi kuin 3,5 tonnia, mutta alle 12 tonnia. Ajoneuvojen perusluokitus (finlex.fi)

N3-luokan ajoneuvo

on kuorma-auto ja ensisijaisesti tavaran kuljettamiseen suunniteltu ja rakennettu auto, jonka luokittelumassa on suurempi kuin 12 tonnia. Ajoneuvojen perusluokitus (finlex.fi)

neliöjalka

(ft²) Metrijärjestelmän termein neliöjalka on neliö, jonka sivut on 0,3048 metriä. Yksi neliöjalka vastaa 0.09290304 neliömetriä. (lähde: wikipedia.fi)

NEM

eli Net Explosive Mass, eli räjähteen nettomassa tarkoittaa räjähdysaineen kokonaismassaa, johon ei lasketa pakkauksen, kehikon yms. massaa.

nettopaino

on lähetyksen tuotteiden paino ilman pakkausmateriaalia ja lavoja.

Newton

(N) on SI-järjestelmässä voiman yksikkö. Yksi newton on voima, joka antaa yhden kilogramman massalle kiihtyvyyden 1 m/s2. Newton on siis johdannaisyksikkö, jonka määritelmä perustuu perusyksikköjen kilogramma (kg), metri (m) ja…

nimellislujuus

on kuormansidontavälineissä, kiinnityspisteissä ja kuormakorin seinien lujuuksien ilmoittamisessa käytetty arvo. Nimellislujuus kuormansidontavälineille lasketaan siten, että metalliosien murtolujuus jaetaan luvulla 1,4 ja tekstiiliosien murtolujuus luvulla 2,0. Kun esim. sidontavyön kiristimen ja…

nopeudenrajoitin

Ajoneuvolain 25 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitetun nopeudenrajoittimen tulee estää M2- ja M3-luokan ajoneuvon nopeuden kohoaminen suuremmaksi kuin 100 km/h. Nopeudenrajoittimen tulee estää N2- ja N3-luokan ajoneuvon nopeuden kohoaminen…