N1-luokan ajoneuvo

on pakettiauto ja ensisijaisesti tavaran kuljettamiseen suunniteltu ja rakennettu auto, jonka luokittelumassa on enintään 3,5 tonnia. Ajoneuvojen perusluokitus (finlex.fi)

N2-luokan ajoneuvo

on kuorma-auto ja ensisijaisesti tavaran kuljettamiseen suunniteltu ja rakennettu auto, jonka luokittelumassa on suurempi kuin 3,5 tonnia, mutta alle 12 tonnia. Ajoneuvojen perusluokitus (finlex.fi)

N3-luokan ajoneuvo

on kuorma-auto ja ensisijaisesti tavaran kuljettamiseen suunniteltu ja rakennettu auto, jonka luokittelumassa on suurempi kuin 12 tonnia. Ajoneuvojen perusluokitus (finlex.fi)

neliöjalka

(ft²) Metrijärjestelmän termein neliöjalka on neliö, jonka sivut on 0,3048 metriä. Yksi neliöjalka vastaa 0.09290304 neliömetriä. (lähde: wikipedia.fi)

nestemäinen aine

(neste) tarkoittaa ainetta, jonka höyrynpaine 50 °C lämpötilassa on enintään 300 kPa (3 bar) ja joka ei ole täysin kaasumainen 20 °C lämpötilassa ja 101,3 kPa:n paineessa ja: (a) jonka…

nettopaino

on lähetyksen tuotteiden paino ilman pakkausmateriaalia ja lavoja.

Newton

(N) on SI-järjestelmässä voiman yksikkö. Yksi newton on voima, joka antaa yhden kilogramman massalle kiihtyvyyden 1 m/s2. Newton on siis johdannaisyksikkö, jonka määritelmä perustuu perusyksikköjen kilogramma (kg), metri (m) ja…

nopeudenrajoitin

Ajoneuvolain 25 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitetun nopeudenrajoittimen tulee estää M2- ja M3-luokan ajoneuvon nopeuden kohoaminen suuremmaksi kuin 100 km/h. Nopeudenrajoittimen tulee estää N2- ja N3-luokan ajoneuvon nopeuden kohoaminen…