N1-luokan ajoneuvo

on pakettiauto ja ensisijaisesti tavaran kuljettamiseen suunniteltu ja rakennettu auto, jonka luokittelumassa on enintään 3,5 tonnia. Ajoneuvojen perusluokitus (finlex.fi)

N2-luokan ajoneuvo

on kuorma-auto ja ensisijaisesti tavaran kuljettamiseen suunniteltu ja rakennettu auto, jonka luokittelumassa on suurempi kuin 3,5 tonnia, mutta alle 12 tonnia. Ajoneuvojen perusluokitus (finlex.fi)

N3-luokan ajoneuvo

on kuorma-auto ja ensisijaisesti tavaran kuljettamiseen suunniteltu ja rakennettu auto, jonka luokittelumassa on suurempi kuin 12 tonnia. Ajoneuvojen perusluokitus (finlex.fi)

neliöjalka

(ft²) Metrijärjestelmän termein neliöjalka on neliö, jonka sivut on 0,3048 metriä. Yksi neliöjalka vastaa 0.09290304 neliömetriä. (lähde: wikipedia.fi)

NEM

eli Net Explosive Mass, eli räjähteen nettomassa tarkoittaa räjähdysaineen kokonaismassaa, johon ei lasketa pakkauksen, kehikon yms. massaa.

nestemäinen aine

(neste) tarkoittaa ainetta, jonka höyrynpaine 50 °C lämpötilassa on enintään 300 kPa (3 bar) ja joka ei ole täysin kaasumainen 20 °C lämpötilassa ja 101,3 kPa:n paineessa ja: (a) jonka…

nettopaino

on lähetyksen tuotteiden paino ilman pakkausmateriaalia ja lavoja.

Newton

(N) on SI-järjestelmässä voiman yksikkö. Yksi newton on voima, joka antaa yhden kilogramman massalle kiihtyvyyden 1 m/s2. Newton on siis johdannaisyksikkö, jonka määritelmä perustuu perusyksikköjen kilogramma (kg), metri (m) ja…

nimellislujuus

on kuormansidontavälineissä, kiinnityspisteissä ja kuormakorin seinien lujuuksien ilmoittamisessa käytetty arvo. Nimellislujuus on Suomessa käytössä oleva arvo, jota standardissa SFS-EN 12195 vastaa lähinnä lashing capacity (LC-arvo). Sidontavälineiden lujuusarvoissa nimellislujuus on ilmoitettu…

nopeudenrajoitin

Ajoneuvolain 25 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitetun nopeudenrajoittimen tulee estää M2- ja M3-luokan ajoneuvon nopeuden kohoaminen suuremmaksi kuin 100 km/h. Nopeudenrajoittimen tulee estää N2- ja N3-luokan ajoneuvon nopeuden kohoaminen…