maadoitus

on sähkölaitteen tietyn osan (yleensä kuoren) tai muun esineen liittäminen maahan johtimella. Tällöin laitteen ja johtimen potentiaalit ovat yhtä suuret maan sähkökentän potentiaalin kanssa. Suojamaadoitus on osa sähkölaitteiden vikasuojausmenetelmää, joka perustuu syötön automaattiseen poiskytkentään. Sähkölaitteiden…

maksimipaine

(jarrujärjestelmä) on lopullinen ylipaine jarrusylinterissä, kun jarrupoljin on painettu pohjaan. Maksimipaine riippuu kulloisestakin säiliöpaineesta. (lähde: traficom.fi)

massakeskipiste

Kappaleen/paketin massakeskipiste on keskeisessä osassa, kun määritetään kuormanvarmistusta kaatumista vastaan. Jos kappale on raskas yläosastaan ja kevyt alaosastaan, on se selvästi herkempi kaatumaan kuin painojen ollessa päinvastoin. Tämä pätee myös…

massatavara

on tavaraa jota kuljetetaan suurissa erissä yleensä ilman, että tavara olisi erikseen pakattu. Esim. hake, puutavara, paperi jne.

MBS

eli Minimum Breaking Strength on merkintä mitä käytetään sidontavälineissä. MBS merkitsee voimaa, minkä valmistaja on todennut olevan vähäisin voima millä sidontaväline murtuu, kun siihen kohdistetaan tasaisesti kasvavaa voimaa. lue; sidontavälineiden…

MBS₂-arvo

merkitsee voimaa, minkä valmistaja on todennut olevan vähäisin voima millä sidontaväline murtuu, kun siihen kohdistetaan tasaisesti kasvavaa voimaa. Arvo on testattu siten, että sidontavyö muodostaa lenkin, eli sidontavyön päät kiinnittyvät…

MEG-kontti

eli Multiple-Element Gas container eli monisäiliökontti tarkoittaa yksikköä, jossa on säiliöstö, joka muodostuu toisiinsa kokoojaputkistolla liitetyistä ja monisäiliökontin kehikkoon kiinnitetyistä elementeistä. Monisäiliökontin säiliöstön elementtejä ovat; kaasupullot, putkiastiat, kaasuastiat ja pullopaketit…

megajoule

on työn ja energian yksikön Joulen SI-järjestelmän mukainen kerroin 106 

MEMU

eli Mobile Explosives Manufacturing Unit eli liikkuva räjähdevalmistusyksikkö tarkoittaa räjähteiden valmistukseen ja panostukseen käytettävää yksikköä tai yksiköllä varustettua ajoneuvoa, jossa kuljetettavat vaarallisten aineet eivät itse ole räjähteitä.(VAK_tiemaarays_LIITTEET)