L-koodi

lue L-standardi.

L-standardi

on EN-12642 standardiin liittyvä lisämerkintä, jolla ilmaistaan että kyseessä on vahvistettuihin ajoneuvorakenteisiin liittyvä hyväksyntä. Toisin kuin tavallisissa perävaunuissa, L-perävaunujen rakenteessa on kuormasidontaa tukevia ominaisuuksia ja vahvistetut rakenteet. lue; Kuormakorit osa…

laituri

on terminaalin tai varaston lastaus-/purkupaikka.

laiturin kiinnityslenkki

mahdollistaa perävaunun kiinnittämisen kuormauksen ajaksi laituriin, kuormatilan sisäpuolelta.

laituripuskuri

on kumista valmistettu, ajoneuvon taakse asennettu puskuri mikä suojaa ajoneuvon rakenteita kun ajetaan kiinni laituriin. Laituripuskureita on eri mallisia; D-puskuri, pyöriväpuskuri ja umpinainen puskuri. (lähde: narko.fi)

laivalenkki

tai laivakoukku on perävaunuun asennettu kiinnityslenkki, josta perävaunun voi sitoa kiinni laituriin. Käyttötarkoitus lenkille on varmistaa ajoneuvo laivamatkan ajaksi sidonnalla.

laki ylikuormamaksusta

Ylikuorman kuljettamisesta tavaran kuljetukseen tarkoitetussa moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai sen perävaunussa tieliikennelaissa (267/81) tai sitä vastaavassa Ahvenanmaan maakuntalaissa tarkoitetulla tiellä määrätään valtiolle maksettava ylikuormamaksu tämän lain mukaan. (14.1.1982/51) (lähde: finlex.fi) lue asetus ylikuormamaksusta.

lashing breaking

LC-arvon lisäksi sidontavälineistä voi löytyä myös toinen lashing breaking, jonka lujuus on kaksi kertaa murtolujuus. Tämä arvo on testattu kun sidontaväline on kiinnitetty lenkiksi. Lashing capacity testataan sidontavälineen päiden ollessa…

lashing capacity

eli LC-arvo on sidoksen sidontakyky / suurin sallittu jännitysvoima, joka on osuus sidontavyön murtumalujuudesta. LC-arvo on määritelty standardeissa EN 12195-2 ja -4. Lashing capacity arvo testataan sidontavälineen päiden ollessa kiinnitettynä…

laskennallinen lukuarvo

(1.1.3.6.4) Kuljetettaessa eri kuljetuskategorioihin kuuluvia vaarallisia aineita samassa kuljetusyksikössä laskennallinen lukuarvo ei saa ylittää summaa 1000. Lukuarvo saadaan laskemalla yhteen seuraavat tulot: – kuljetuskategorian 1 aineiden, esineiden ja välineiden määrä…