jakamaton esine

tarkoitettaa kuormaa, jota ei voida tiekuljetuksissa kohtuullisin kustannuksin tai vahingonvaaraa aiheuttamatta jakaa kahteen tai useampaan kuormaan. Jakamatonta esinettä ei voida sen massa tai mittojen takia kuljettaa millään ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä…

jakamaton kuorma

tarkoittaa; a) vaurioitunutta ajoneuvoa, jos sitä kuljetetaan N3-luokkaan kuuluvalla hinausautolla hinauspuomin varaan nostettuna; b) kuormaa, jota rakenteensa vuoksi on kuljettava useamman esineen kokonaisuutena; c) yhdelle kuljetusalustalle pakattua kone-, laite- tai…

jakoauto

on pakettiauto, kevyt kuorma-auto tai kuorma-auto, joka soveltuu lähetysten toimittamiseen kaupunkialueella.

jarrujärjestelmän lisätieto

on rekisteröintitodistukseen merkitty tieto, kohdassa muut tekniset tiedot (massat kg). Jarrujärjestelmän lisätiedoissa on esimerkiksi merkintä jos ajoneuvossa on EBS jarrujärjestelmä.

jarrutushidastuvuus

(käyttöjarru) Auton käyttöjarrulla on saavutettava vähintään 5,0 m/s2 jarrutushidastuvuus tien ja renkaiden välisen kitkakertoimen ollessa enintään 0,8. Käyttöjarrun hidastuvuusvaatimus katsotaan saavutetun, jos jarrutusmatka pysähdyksiin jarrutettaessa täyttää seuraavan ehdon; S ≤…

jarrutusmatka

joka vastaa määrättyä alkunopeutta (loppunopeuden ollessa nolla) ja määrättyä hidastuvuutta, lasketaan seuraavalla kaavalla: S = ( V² /2 * a) + K * V a = hidastuvuus (m/s²) V =…

jarrutuspaine

(synteripaine) on jarrutettaessa hetkellisesti vallitseva ylipaine jarrusylinterissä. (lähde: traficom.fi) ks. paine, ylipaine