halkaisija

(säiliöissä) tarkoittaa säiliön (shell) sisähalkaisijaa.

hapettava

Hapettava (O) (Oxidizing) on aineen vaaraominaisuus. Yleensä näin merkityt aineet voivat happea luovuttamalla aiheuttaa muiden materiaalien syttymisen tai myötävaikuttaa siihen enemmän kuin ilma. Vaaraominaisuuksiltaan hapettavia aineita löytyy luokista 2, 4.1,…

HCDG

eli High Consequence Dangerous Goods on suuren riskin sisältävä vaarallinen aine, jonka kuljetus vaatii erillisen turvasuunnitelman, kun ainekohtaisesti määritellyt määrät ylittyvät.

HCT

eli High Capacity Transport – HCT-ajoneuvoyhdistelmillä tarkoitetaan ajoneuvoyhdistelmiä, joiden pituus ja/tai massa ovat ”tavallista” suurempia, mutta joita ei luokitella erikoiskuljetusajoneuvoiksi.

HCT-kääntyvyysapumitat

ovat rekisteritodistukseen merkittyjä arvoja. Niitä ovat mm. vetotapin ja telin kääntöpisteen välinen etäisyys (A) mm, telin kääntöpisteen ja vetokytkimen välinen etäisyys (B) mm ja telin kääntöpisteen ja perävaunun taaimmaisen kohdan…

HCT-vakausapumitat

ovat rekisteritodistukseen merkittäviä arvoja; vetotapin ja telin painopisteen välinen etäisyys (D) mm, telin painopisteen ja vetokytkimen välinen etäisyys (E) mm.

heikosti leviävä radioaktiivinen aine

tarkoittaa joko kiinteää radioaktiivista ainetta tai suljetussa kapselissa olevaa kiinteää radioaktiivista ainetta, joka leviää vain rajallisesti ja joka ei ole jauhemaisessa muodossa. (2.2.7.1.3)

helposti syttyvät kiinteät aineet ja esineet

Helposti syttyvät kiinteät aineet ovat helposti palavia kiinteitä aineita, sekä kiinteitä aineita, jotka voivat syttyä palamaan kitkan vaikutuksesta. Helposti palavat kiinteät aineet ovat jauhemaisia, rakeisia tai pastamaisia aineita, jotka ovat…

hevosvoima

(hv/hp) on tehon yksikkö,  jota käytetään vieläkin varsinkin arkikielenkäytössä usein moottorien tehojen yksikkönä. SI-järjestelmän mukainen tehon yksikkö on kuitenkin watti (W) tai ajoneuvoihin sopivampi watin kerrannaisyksikkö kilowatti (kW). Hevosvoiman teholla…