FIN-lava

on kuormankantaja, jonka mitat ovat  1,2 m × 1,0 m. Lavasta löytyy merkintä FIN. Lavan lavapaikkapaino on 925 kg. Lue: rahdituksen perusteet

fissiili

viittaa tavallisesti sellaiseen nuklidiin, joka voi hajotessaan eli fissioituessaan tuottaa todennäköisesti keskimäärin enemmän kuin yhden, sen energisen neutronin, joka voisi aikaansaada fission toisessa vastaavassa nuklidissa ja näin ollen voi tapahtua…

fissiilit aineet

tarkoittavat aineita, joissa on yhtäkin näistä nuklideista. Fissiileinä aineina ei kuitenkaan pidetä seuraavia aineita: (a) säteilyttämätön luonnonuraani tai köyhdytetty uraani, (b) ainoastaan termisessä ydinreaktorissa säteilytetty luonnonuraani tai köyhdytetty uraani, (c)…

FL

on vaarallisia aineita kuljettavan säiliöajoneuvon hyväksyntä. FL ajoneuvoja käytetään palavien nesteiden ja kaasujen kuljetukseen.

flegmatoitu

2.2.1.1.1 Luokan 1 määritelmät: tarkoittaa, että räjähteeseen on lisätty ainetta (tai ”flegmatointiainetta”) parantamaan käsittely- ja kuljetusturvallisuutta. Flegmatointitaine tekee räjähteestä epäherkän tai vähemmän herkän seuraaville vaikutuksille: kuumuus, sysäys, tärähdys, isku tai…

FNA

on viileä- tai kylmäkuljetuksiin käytettävän kuormatilan merkintä ja tarkoittaa koneellisesti jäähdytettyä, normaalieristeistä ns. A-luokan kuljetusvälinettä, jossa lämpötila voidaan pitää rajoissa 0…+12 °C. F – merkitsee koneellisesti jäähdytettyä N – merkitsee…

FRC

on pakastekuljetuksiin käytettävän kuormatilan merkintä ja tarkoittaa koneellisesti jäähdytettyä kuljetusvälinettä. Kuljetusväline kuuluu luokkaan C, eli sen sisälämpötilaa on mahdollista säätää rajoissa –20 — +12 °C. (lähde: kylmaketju.fi)