E-sääntö

tarkoittaa sääntöä, joka on liitteenä sopimuksessa, joka koskee yhtäläisten teknisten määräysten hyväksymistä pyörillä varustetuille ajoneuvoille sekä varusteille ja osille, jotka voidaan kiinnittää em. ajoneuvoihin ja/tai joita voidaan niissä käyttää sekä…

eAWB

eli electronic Air-Way Bill on sähköinen lentorahtikirja.

EBS

eli Electronic Braking System – sähköisesti ohjattu jarrujärjestelmä

ECE

eli Economic Commission for Europe eli Euroopan talouskomissio.

EDI

eli Electronic Data Interchange eli organisaatioiden välinen tiedonsiirto (OVT) on yrityksen y-tunnuksesta rakennettu tunnus, jota voidaan käyttää myös verkkolaskutusosoitteena. Tunnus muodostuu Suomessa aina seuraavasti; 0037 (= Suomen maatunnus) + yrityksen…

EDP

eli Electronic Data Processing eli elektronisen tiedon käsittely.

EEI

2.2.1.3 eli explosive, extremely insensitive, eli esineet, räjähtävät, erittäin epäherkät, (esineet, EEI) UN 0486 Koesarjan 7 läpäisseet esineet ja välineet, jotka sisältävät vain erittäin epäherkkiä aineita ja joiden tahattoman syttymisen…

EFTA

eli European Free Trade Association eli Euroopan vapaakauppajärjestö on valtioiden välistä vapaakauppaa edistävä kansainvälinen järjestö, johon kuuluvat nykyisin Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi. EFTA ja Euroopan unioni (EU) muodostavat yhdessä…

EKL-auto

eli erikoiskuljetusten liikenteenohjaus auto on erikoiskuljetuksessa käytetty varoitusajoneuvo. Varoitusauton tulee olla massaltaan enintään 7,5 tonnia oleva M1-, N1- tai N2-luokan ajoneuvo. Varoitusautossa on oltava vähintään kaksi vaatimuksen mukaista ruskeankeltaista valoa…

EKL-ohjaaja

eli erikoiskuljetusten liikenteenohjaaja tarkoittaa EKL -autolla liikkuvaa, koulutettua liikenteenohjaajaa. Tieliikenteen erikoiskuljetusten liikkuessa liikennesäännöistä poiketen, tarvitaan liikenteenohjausta kuljetusten turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi. (traficom.fi)