D-arvo

on vetolaitteelle kohdistuva vaakasuuntaisen voiman teoreettinen viitevoima (lähde: kraatz.fi)

daN

eli dekanewton; lue Rahtarin matikka ja fysiikka osa 3; kertoimet / Nimellis- ja murtolujuus

Dc-arvo

on vetolaitteelle kohdistuva vaakasuuntaisen voiman teoreettinen viitevoima, huomioiden vetolaitteelle kohdistuva pystysuuntainen staattinen aisakuorma kilogrammoina, eli ns. S-arvo. (lähde: kraatz.fi)

deflagraatio

eli humahdus; räjähdysmäinen palo (termipankki.fi)

dekanewton

on voiman yksikkö Newtonin SI- järjestelmän kerroin 101. Yksi dekanewton vastaa siis kymmentä Newtonia. Käytännössä 1 daN voidaan muuntaa noin 1 kg voimaksi, kun lasketaan esimerkiksi kuorman sidontaan vaadittavia voimia….

dekontaminaatio

tarkoittaa puhdistusta, esim. henkilön, tilan tai esineen puhdistus esimerkiksi taudinaiheuttajista tai radioaktiivisista aineista.

detonaatio

on räjähtävän aineen kemiallinen reaktio, jolle on tunnusominaista reaktion leviäminen suuremmalla nopeudella kuin äänen nopeus tässä aineessa. (lähde: palo- ja pelastussanasto TKS 33, 2006)

DGD

eli Dangerous Goods Declaration on IMDG ilmoituslomake vaarallisten aineiden kuljetukseen meriteitse.

DGR

eli Dangerous Goods Regulations  – Kansainvälisen ilmakuljetusliiton IATA:n säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta lentorahtina.

dieselhiukkassuodatin

DPF (Diesel Particulate Filter) on hiukkasia pakokaasusta keräävä keraaminen suodatin. Se alentaa merkittävästi nokihiukkasten, hiilivetyjen ja hiilimonoksidin päästöjä. Järjestelmä polttaa suodattimeen jääneet nokihiukkaset automaattisesti.