C-ajokorttiluokka

oikeuttaa kuljettamaan muita kuin D1- tai D-luokkaan kuuluvat ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3 500 kg ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä. Sekä ajoneuvoyhdistelmiä, joissa…

C-juna

(C-train) on puoliperävaunun vetoajoneuvosta, linkkivaunusta, puoliperävaunusta ja kaksi akselisesta keskiakseliperävaunusta koostuva HCT -yhdistelmä. Tällaista kokoonpanoa kokeiltiin Korsu Oy:n toimesta HCT kokeilun aikaan, mutta yhdistelmä ei ole sallittujen mahdollisten yhdistelmien joukossa…

C1-ajokorttiluokka

oikeuttaa kuljettamaan muita kuin D1- tai D-luokan ajoneuvoja, joiden kokonaismassa on yli 3 500 kg mutta enintään 7 500 kg ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään…

C1E-ajokorttiluokka

oikeuttaa kuljettamaan ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 750 kg edellyttäen, että ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg. Sekä ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on B-luokan…

CAS

eli (Chemical Abstract Service) on yhdysvaltalainen kemikaalien tunnistenumerojärjestelmä, jolla pyritään helpottamaan kemikaalien ja yhdisteiden tunnistamista sekä tietokanta- ja internethakuja ilman monimutkaisia kemiallisia nimiä.

CAS-numero

on CAS tunnistenumerojärjestelmän kemikaalille annettu, väliviivalla erotettu, kolmiosainen numerosarja. Esimerkiksi veden CAS-numero on 7732-18-5.

CC

eli (Cruise Control); lue vakionopeudensäädin.

CE

eli (Conformité Européenne); lue CE-merkintä.

CE-ajokorttiluokka

oikeuttaa kuljettamaan ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on C-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg. Sekä ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg ja…

CE-merkintä

osoittaa, että tuote on EU:n uuden lähestymistavan direktiivien mukainen (Euroopan Unionin New Approach -direktiivi). Tuotteessa oleva CE-merkintä tarkoittaa, että valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevien EU:n direktiivien ja asetusten vaatimukset….