μ

(kreik. M myy) on SI-järjestelmän kerrannaisyksikön etuliite, joka tarkoittaa miljoonasosaa (10−6). Esimerkiksi mikrosievert (µSv) on miljoonasosa sievertiä (Sv) ja siten 1 000 000 μSv = 1 Sv. (wikipedia.fi) μ toimii myös kitkakertoimen merkkinä. (https://fi.wikipedia.org/wiki/Kitka)