palavat nesteet ja niitä sisältävät esineet

2.2.3.1.1

Luokkaan 3 kuuluvat palavat nesteet ja niitä sisältävät esineet;

– jotka ovat nestemäisiä kohdassa 1.2.1 olevan ”nestemäinen” -määritelmän kohdan (a) mukaisesti,
– joiden höyrynpaine 50 °C lämpötilassa on enintään 300 kPa (3 bar) ja jotka eivät ole täydellisesti kaasumaisessa muodossa 20 °C lämpötilassa ja 101,3 kPa vakiopaineessa, ja
– joiden leimahduspiste on enintään 60 °C (ks. sovellettavat kokeet kohdassa 2.3.3.1).

Related Asiasanat

admin