kaasu, palavat

2.2.2.1.5

Kaasut, jotka 20 C lämpötilassa ja 101,3 kPa vakiopaineessa:

(a) ovat syttyviä enintään 13 tilavuus-%:n seoksena ilman kanssa, tai
(b) omaavat vähintään 12 prosenttiyksikön syttymisalueen ilman kanssa riippumatta siitä, mikä on alempi syttymisraja.

Palavuus on määritettävä joko testien avulla tai laskemalla ISO-standardimenetelmien mukaisesti (ks. standardi ISO 10156:2010). Jos näitä menetelmiä ei voida käyttää saatavilla olevien tietojen riittämättömyyden takia, voidaan käyttää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tai muun ADR/RID-maan toimivaltaisen viranomaisen tunnustamia vastaavia menetelmiä.

Related Asiasanat