palava aineisosa (aerosoleissa)

1.2.1

tarkoittaa palavia nesteitä, helposti syttyviä kiinteitä aineita tai palavia kaasuja ja kaasuseoksia, jotka on määritelty käsikirjan ”Manual of Tests and Criteria” (Kokeet ja kriteerit) osan III kappaleen 31.1.3 huomautuksissa 1 – 3. Määritelmä ei kata pyroforisia, itsestään kuumenevia tai veden kanssa reagoivia aineita. Kemiallinen palamislämpö on määritettävä yhdellä seuraavista standardeista: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 – 86.3 tai NFPA 30B.