varmistusnasta

on vetokytkimen asennon osoittava tappi vetokytkimen (vbg) sivussa. Varmistusnastan ollessa pohjassa on vetokytkin lukittunut. (lähde: kraatz.fi) Kaukonäyttölaite, ajoneuvon ohjaamossa osoittaa varmistusnastan ja vetokytkimen asennon.

varmuuskerroin

on kuormanvarmistus laskentaan liittyvä termi, jolla otetaan huomioon sidoksiin vaikuttavien voimien epätasainen jakautuminen. Varmuuskerroin kompensoi sidontavoimien jakaantumisen ja jarrutuksen aiheuttamasta hidastuvuudesta johtuvia epävarmuuksia.

varoitusauto

on erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan (EKL-ohjaaja) käyttöön tarkoitettu ajoneuvo, erikoiskuljetuksen liikenteen ohjauksen tai reittiselvityksen yhteydessä.

varoituskilpi

(vaarallisten aineiden kuljetus) pitää olla ajoneuvossa, kun kuljetetaan kohotetussa lämpötilassa kuljetettavia aineita. Tällöin kyseessä oleva varoitusmerkki, asennetaan ajoneuvon molemmille sivuille ja taakse. Ympäristövaarallisten aineiden varoitusmerkki, asennetaan ajoneuvon molemmille sivuille ja…

varsinainen perävaunu

on rakenteeltaan vähintään kaksiakselinen, ja akseleista vähintään yksi (yleensä 2 tai 3) sijaitsee perävaunun takaosassa ja vähintään yksi vaunun etuosassa. Yleensä akselit ovat ohjaamattomia. Nostoteliakselit ovat myös perävaunukäytössä yleistymässä. Perävaunun…

varsinaisen perävaunun vetoajoneuvo

on rekisteritodistuksessa mainittu ajoneuvoryhmä. Varsinaisen perävaunun vetoajoneuvo tarkoittaa N3-luokan ajoneuvoa, jossa ei ole vetopöytää.

vasikka

lue keskiakseliperävaunu.

vedenpoistoventtiili

on paineilmasäiliön pohjassa oleva venttiili, jota käytetään joko automaattisesti toimivana tai käsikäyttöisenä poistamaan kondenssivesi paineilmajärjestelmästä. Kondenssiveden poisto kuuluu päivittäin, ennen ajoa suoritettaviin tarkastuksiin. Kaikkien paineilmasäiliöiden alimmassa kohdassa on oltava vedenpoistoventtiili….

vertailutuentakyky

eli RBC-arvo kertoo tuentapylväiden lujuusarvon, jonka valmistaja on pylväälle määritellyt. RBC -arvo voi käyttää kuormanvarmistuksen laskennassa. Paikoilleen kiinnitetyn tuentapylvään RBC -arvo ilmaisee suurimman tasaisesti jaetun kuorman, jonka pylväs turvallisesti kestää…

vetoaisa

(drawbar). Perävaunuun kiinnitettäviä vetoaisoja on kahta perustyyppiä; perävaunuun nähden pystysuunnassa nivellettyjä ja niveltämättömiä. Nivellettyjä vetoaisoja käytetään varsinaisissa perävaunuissa ja niveltämättömiä apuvaunuissa ja keskiakseliperävaunuissa. Vetoaisan päähän kiinnitetään vetosilmukka joko hitsaamalla tai…