myrkylliset kaasut

2.2.2.1.5

Kaasut, joiden:

(a) tiedetään olevan ihmiselle niin myrkyllisiä tai syövyttäviä, että ne aiheuttavat terveysvaaran, tai
(b) oletetaan olevan ihmiselle myrkyllisiä tai syövyttäviä, koska niiden välittömän myrkyllisyyden LC50-arvo on enintään 5 000 ml/m3 (ppm) testattuna kohdan 2.2.61.1 mukaisesti.

Related Asiasanat

admin