massakeskipiste

Kappaleen/paketin massakeskipiste on keskeisessä osassa, kun määritetään kuormanvarmistusta kaatumista vastaan. Jos kappale on raskas yläosastaan ja kevyt alaosastaan, on se selvästi herkempi kaatumaan kuin painojen ollessa päinvastoin. Tämä pätee myös massakeskipisteen ollessa lähellä kappaleen reunoja.

Tuotteiden valmistajat tai lähettäjät voivat merkitä kuorman symbolilla, joka ilmaisee massakeskipisteen, mutta merkkaamista ei ole laissa määrätty.

MASSAKESKIPISTE SYMBOLI

admin