litiumakkumerkki

5.2.1.9

5.2.1.9.1

Erityismääräyksen 188 mukaan kuljettavaksi jätettävät litiumkennoja tai -akkuja sisältävät kollit on merkittävä litiumakkumerkillä.

5.2.1.9.2

Merkissä on oltava YK-numero ja numeron edessä kirjaimet ”UN”, esim. litiummetallikennoille tai -akuille ”UN 3090” tai litiumionikennoille tai -akuille ”UN 3480”. Kun litiumkennot tai -akut sisältyvät laitteeseen tai ovat pakattu laitteen kanssa, on vastaavat merkinnät lisättävä, esim. ”UN 3091” tai ”UN 3481”. Kun kolli sisältää eri YK-numeroihin luokiteltuja litiumkennoja tai -akkuja, kaikki tarvittavat YK-numerot on lisättävä yhteen tai useampaan merkkiin.

Litiumakkumerkki
Minimum dimension = Vähimmäismitta
* Tähän kohtaan merkitään YK-numero(t).
** Tähän kohtaan merkitään lisätietoja varten puhelinnumero.

Merkin on oltava suorakulmion tai neliön muotoinen, ja siinä on oltava reunaviivoitus. Vähimmäiskoon on oltava 100 mm (leveys) x 100 mm (korkeus), ja reunaviivoituksen on oltava vähintään 5 mm leveä. Symbolin (litiumioniakuille tai -kennoille tai litiumioniakuille tai -kennoille annetun YK-numeron yläpuolella kuva akkuryhmästä, jossa on yksi vahingoittunut liekillinen akku) on oltava musta valkoisella tai muulla erottuvan värisellä taustalla. Reunaviivoituksen on oltava punainen. Jos kollin koko edellyttää, saa mittoja pienentää vähintään kokoon 100 mm (leveys) x 70 mm (korkeus). Kun merkin tietyn osan kokoa ei ole määrätty, on koon vastattava kuvassa esitettyjä mittasuhteita.