kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään liittyvät vapautukset

(1.1.3.6) tarkoittavat vapautuksia kuljetusmääräyksistä alla mainituin perustein. Tätä varten vaaralliset aineet on jaoteltu kuljetuskategorioihin 0, 1, 2, 3 tai 4.

(1.1.3.6.1 tyhjät ja puhdistamattomat pakkaukset)
Kuljetuskategoriaan 0 kuuluvia vaarallisia aineita sisältäneet tyhjät puhdistamattomat pakkaukset kuuluvat myös tyhjinä ja puhdistamattomina kuljetuskategoriaan 0, eli niitä ei ole vapautettu kuljetusmääräyksistä.
Kuljetuskategorioihin 1-4 kuuluvia vaarallisia aineita sisältäneet tyhjät puhdistamattomat pakkaukset kuuluvat kuljetuskategoriaan 4, eli niitä voi kuljettaa rajoituksetta.

(1.1.3.6.2 vapaaraja)
Tämä kohta koskee tilannetta, missä kuljetusyksikössä kuljetettavat vaaralliset aineet kuuluvat samaan kuljetuskategoriaan.
Jos kuljetusyksikössä kuljetettavien vaarallisten aineiden määrät eivät ylitä vapaarajataulukossa määrättyä enimmäismäärää kuljetusyksikköä kohti (sarake 3), eli vapaarajaa, ei näitä aineita kuljetettaessa kappaletavarana samassa kuljetusyksikössä tarvitse soveltaa alla mainittuja määräyksiä; (ks. lista alla)

(1.1.3.6.3 vapaarajataulukko)
VAK_tiemaarays_LIITTEET-1_Vapaarajataulukko

(1.1.3.6.4 laskennallinen lukuarvo)
Tämä kohta koskee tilannetta, missä kuljetusyksikössä kuljetettavat vaaralliset aineet kuuluvat eri kuljetuskategorioihin.
Jos kuljetusyksikössä kuljetettavien vaarallisten aineiden määrät eivät ylitä laskennallista lukuarvoa, ei näitä aineita kuljetettaessa kappaletavarana samassa kuljetusyksikössä tarvitse soveltaa seuraavia määräyksiä;

  • (1.10) Turvatoimia koskevat määräykset. Huomaa että turvatoimia koskevia määräyksiä sovelletaan kuitenkin kuljetettaessa luokan 1 räjähteitä; UN 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 ja 0500 määrästä riippumatta sekä luokan 7 UN 2910 ja 2911 peruskolleja, jos aktiivisuusarvo ylittää A2-arvon.
  • (5.3) Ajoneuvojen suurlipukkeet ja merkintä
  • (5.4.3) Kirjalliset turvallisuusohjeet
  • (7.2) Kollien kuljettamista koskevat määräykset, lukuun ottamatta erityismääräyksiä; V5 ja V8
  • (7.5.11) Kuorman purkamiseen liittyviä määräyksiä CV1
  • (osa 8) Ajoneuvon miehistöä, varusteita, käyttöä ja asiakirjoja koskevat määräykset; lukuun ottamatta kohtia 8.1.2.1 (a), 8.1.4.2 – 8.1.4.5, 8.2.3, 8.3.3, 8.3.4 ja 8.3.5, lukua 8.4, luvun 8.5 erityismääräyksiä S1(3) ja (6), S2(1), S4, S5, S14-S21 ja S24,
  • (osa 9) Ajoneuvon rakennetta ja hyväksyntää koskevat määräykset

Related Asiasanat

admin