kohotetussa lämpötilassa kuljetettavien aineiden varoitusmerkki

5.3.3 Kohotetussa lämpötilassa kuljetettavien aineiden varoitusmerkki

Säiliöajoneuvoihin, säiliökontteihin, UN-säiliöihin, erityisajoneuvoihin tai -kontteihin tai erityisvarustettuihin ajoneuvoihin tai kontteihin, joissa ainetta kuljetetaan tai aine on jätetty kuljetettavaksi nestemäisessä olomuodossa vähintään 100 °C lämpötilassa tai kiinteässä olomuodossa vähintään 240 °C lämpötilassa, on ajoneuvon sivuille ja taakse sekä kontin, säiliökontin ja UN-säiliön kaikille neljälle sivulle kiinnitettävä kuvan 5.3.3 mallin mukainen merkki.

Kohotetussa lämpötilassa kuljetettavien aineiden varoitusmerkki
Minimum dimension = Vähimmäismitta

Merkin on oltava tasasivuinen kolmio. Merkin on oltava väriltään punainen. Sivujen vähimmäismitan on oltava 250 mm. Tilavuudeltaan enintään 3000 litran säiliökonteissa tai UN-säiliöissä merkin sivun mitan saa pienentää 100 mm:iin, jos käytettävissä oleva pinta-ala on riittämätön määrättyjen merkkien kiinnittämiseen. Kun merkin tietyn osan kokoa ei ole määrätty, on koon vastattava kuvassa esitettyjä mittasuhteita. Merkin on oltava säänkestävä ja taattava merkinnän pysyvyys koko matkan ajan.

Related Asiasanat