kilonewton

on voiman yksikkö Newtonin SI- järjestelmän kerroin 103. Yksi kilonewton vastaa siis tuhatta Newtonia.

Käytännössä 1 kN voidaan muuntaa noin 100 kg voimaksi, kun lasketaan esimerkiksi kuorman sidontaan vaadittavia voimia. Näin ollen nimellislujuudeltaan 20 kN sidontapistettä voidaan pitää 2000 kg sidontapisteenä.