kiihtyvyyskerroin

on kuormavarmistuslaskentaan liittyvä termi, joka kuvaa kussakin kuljetusmuodossa eri suuntiin kohdistuvia kiihtyvyyksiä. Esimerkiksi standardin SFS-EN 12915-1 mukaisesti kiihtyvyys eteenpäin (kiihtyvyyskerroin 0,8 g), kiihtyvyys taaksepäin (kiihtyvyyskerroin 0,5 g) ja poikittaissuuntainen kiihtyvyys (kiihtyvyyskerroin 0,5 g).

Suomen lainsäädännössä noudatetaan eteenpäin suuntautuvien kiihtyvyyksien osalta kerrointa 1,0 g eli 10 m/s^2, joka on sama kuin pystysuora kiihtyvyyskerroin, eli maan vetovoima.

Related Asiasanat

admin