käsisammuttimien vähimmäisvaatimukset

8.1.4.1 Seuraavan taulukon A-, B- ja C-palotyyppien sammuttamiseen tarkoitettujen käsisammuttimien vähimmäisvaatimukset koskevat vaarallisia aineita kuljettavia kuljetusyksiköitä lukuun ottamatta kohdassa 8.1.4.2 (kuljetukset, joissa kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään liittyvät vapautukset, eivät ylitä taulukossa 1.1.3.6 annettuja enimmäismääriä) tarkoitettuja kuljetusyksiköitä:

taulukko 8.1.4.1; käsisammuttimien vähimmäisvaatimukset
taulukko 8.1.4.1; käsisammuttimien vähimmäisvaatimukset
admin