johtamisjärjestelmä

(radioaktiiviset aineet)

1.7.3

Säteilyturvakeskuksen hyväksymiin kansainvälisiin, kansallisiin tai muihin vaatimuksiin perustuva johtamisjärjestelmä on laadittava, ja sitä on sovellettava kaikkia näiden määräysten alaisia, kohdassa 1.7.1.3 eriteltyjä toimia varten määräysten noudattamisen varmistamiseksi. Todistusaineisto, joka osoittaa, että suunnitteluvaatimukset on täydellisesti toteutettu, on oltava Säteilyturvakeskuksen saatavilla.

stuk.fi

Kuljetusten osapuolilla on oltava johtamisjärjestelmä, jota noudattamalla varmistetaan, että henkilöstön koulutus on ajan tasalla, ja että valmistetut ja käytetyt pakkaukset ovat vaatimusten mukaisia. Johtamisjärjestelmän pitää kattaa soveltuvin osin kaikki kuljetukseen liittyvät toimet. Koska säteilyn käyttö on yleensä osa jotain laajempaa toimintaa, tarkoituksenmukaista olisi, että säteilyturvallisuuteen liittyvät asiat olisivat integroituna osaksi koko toimintaa koskevaa johtamisjärjestelmää.

Lue; 1.7.3 Johtamisjärjestelmä

Related Asiasanat