homogeeninen seos

on tasalaatuinen eli siinä ei ole erotettavissa selkeää rajaa seoksen komponenttien välillä. Esimerkki homogeenisestä seoksesta on puhdas ilma tai viina, joka on etanolin vesiliuos. Homogeenisten seosten osat voidaan erottaa toisistaan vain käyttämällä jotain kemiallista tai fysikaalista ominaisuutta hyväkseen, kuten esimerkiksi tislaamalla eli höyrynpaineen mukaan erottamalla. (wikipedia.fi)

Related Asiasanat

admin