enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti

1.1.3.6.3 tarkoittaa vapaarajataulukon sarakkeessa 3 mainittua aineelle määrättyä vapaarajaa. Enimmäismäärät on määritelty seuraavasti:

– esineille enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti tarkoittaa esineiden kokonaismassaa kilogrammoina ilman pakkausta
– luokan 1 esineille ja välineille enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti tarkoittaa räjähdysaineen nettomassaa kilogrammoina, vaarallisille aineille määräyksissä yksilöidyissä koneissa ja laitteissa aineen kokonaismäärää kilogrammoina tai litroina.
– kiinteille aineille, nesteytetyille kaasuille, jäähdytetyille nesteytetyille kaasuille ja liuotetuille kaasuille enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti tarkoittaa nettomassaa kilogrammoina
– nestemäisille aineille enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti tarkoittaa vaarallisen aineen kokonaismäärä litroina
– puristetuille kaasuille, adsorboituneille kaasuille ja paineellisille kemikaaleille enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti tarkoittaa astian tilavuutta litroina.

Kuljetuskategoria – enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti – laskennallisen lukuarvon kerroin

Related Asiasanat

admin