standardi

on toistuvaan tapaukseen tarkoitettu yhdenmukainen ratkaisu. Suomessa käytössä olevia standareja ovat; SFS, SFS-EN, SFS-ISO ja SFS-EN ISO

SFS-ISO

tarkoittaa Suomessa voimassa olevaa kansainvälistä standardia.

SFS-EN ISO

tarkoittaa Suomessa ja Euroopassa voimassa olevaa kansainvälistä standardia.