ASTM

eli American Society for Testing and Materials tarkoittaa amerikkalaista standardisoimisjärjestöä.

BS

eli British Standard on Brittiläinen standardi merkintä, jolla ilmoitetaan että tuote on testattu turvalliseksi. Se merkitään, joko kilogrammoina (kg) tai paunoina (lb). British Standards Institution (BSI). Suomessa vastaava on SFS….

CEN

eli (European Committee for Standardization) on yksityinen voittoa tavoittelematon järjestö, jonka päätehtävinä on edistää eurooppalaista standardisointia. EEC ja EFTA-maiden standardisointijärjestöt perustivat CEN:n vuonna 1961. Järjestön kansalliset jäsenet tuottavat yhteistyössä vapaaehtoisia…

EN

eli European Standard on eurooppalainen standardi, joka on vahvistettu CENissä tai CENELECissä, mutta sitä vielä ole vahvistettu kansalliseksi SFS-EN-standardiksi. ks. SFS-EN standardi lue: sidontavälineiden merkinnät

ISO

eli the International Organization for Standardization on kansainvälinen standardi, joka tarkoittaa kansainvälisen standardisoimistoimiston ISO:n vahvistamaa kansainvälistä standardia.

LC

eli lashing capacity, eli sidontakyky. Lue lashing capacity.

SFS

on Standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. SFS-etuliitettä käytetään Suomessa hyväksyttyjen kansainvälisten standardien edessä. Esim. SFS-EN 12195-1.  

SFS-EN

tarkoittaa Suomessa voimassa olevaa eurooppalaista standardia. Esimerkiksi SFS-EN 12195-1:2010.

SFS-EN 12195-1

on eurooppalainen standardi, jota sovelletaan kiinnitysmenetelmien (tuenta, sidonta sekä niiden yhdistelmät) suunnitteluun kuormien varmistamiseksi maantieajoneuvoilla tai niiden osilla (kuorma-autot, perävaunut, kontit ja vaihtokorit) tapahtuvassa pintakuljetuksessa, mukaan lukien niiden kuljetus laivoissa…

SFS-EN 283

Vaihtokorien testaus. Tämä eurooppalainen standardi asettaa testausvaatimukset A-, B- ja C-luokan vaihtokoreille tehtyihin testeihin. Edellä mainitut vaihtokorit soveltuvat maantie- ja rautatiekuljetuksiin, sekä näiden yhdistelmäkuljetuksiin. Tätä standardia ei sovelleta erikoisvaihtokoreihin (esim….