becquerel

lyhenne (Bq), joka lausutaan ”bekrel”, on radioaktiivisen aineen aktiivisuuden yksikkö. 1 Bq tarkoittaa yhden atomiytimen virityksen purkautumista sekunnin aikana. Becquerel on myös SI-järjestelmän mukainen yksikkö. Becquerelin kerrannaisyksiköitä ovat esimerkiksi kilobecquerel…

Bq

tarkoittaa radioaktiivisen aineen aktiivisuuden yksikköä. Lue becquerel.

daN

eli dekanewton; lue Rahtarin matikka ja fysiikka osa 3; kertoimet / Nimellis- ja murtolujuus

dekanewton

on voiman yksikkö Newtonin SI- järjestelmän kerroin 101. Yksi dekanewton vastaa siis kymmentä Newtonia. Käytännössä 1 daN voidaan muuntaa noin 1 kg voimaksi, kun lasketaan esimerkiksi kuorman sidontaan vaadittavia voimia….

hevosvoima

(hv/hp) on tehon yksikkö,  jota käytetään vieläkin varsinkin arkikielenkäytössä usein moottorien tehojen yksikkönä. SI-järjestelmän mukainen tehon yksikkö on kuitenkin watti (W) tai ajoneuvoihin sopivampi watin kerrannaisyksikkö kilowatti (kW). Hevosvoiman teholla…

Joule

(tunnus J) on SI-järjestelmässä työn ja energian yksikkö. Yksi joule on työ, joka tehdään, kun yhden Newtonin suuruinen voima siirtää kappaletta yhden metrin matkan voiman suuntaan, tai tähän tarvittava määrä…

kiihtyvyys

eli acceleration (a) on fysikaalinen suure, joka kuvaa kappaleen nopeuden muutosta tietyssä ajassa. Sen yksikkö on SI-järjestelmässä metriä sekunnissa toiseen (m/s²). Tämä suure näkyy joissain säädösteksteissä, esimerkiksi kun kyseessä on…

kilopascal

lyhenne kPa on SI -järjestelmän kerroin yksikölle Pascal (Pa). 1 kPa = 103 Pa 1 kPa = 1000 Pa 1 bar = 100 kPa

kilowatti

(kW) on tehon yksikkö Watin SI-järjestelmän kerroin 103, jota käytetään esimerkiksi autojen, laivojen ja muiden kulkuneuvojen moottoreiden tehon ilmaisuun. Yksi kilowatti vastaa 1000 Wattia. (lähde: wikipedia.fi)

kitka

eli liikevastus on kahden kiinteän kappaleen toisiaan koskettavien pintojen välissä ilmenevää liikettä, tai liikkeen alkamista vastustava voima. Kitka on ilmiö, jonka voittamiseksi kappaleen on tehtävä työtä. Tällöin kappaleeseen varastoitunutta energiaa…