ajoneuvon täyttöaste

on ajoneuvon kuljettaman kuorman määrä (paino tai tilavuus) prosentteina (%) ko. ajoneuvon sallitusta maksimäärästä. (lähde: logistiikanmaailma.fi) Lue lisää; Rahditus 2; rahditusperusteet

bruttomassa

tai bruttopaino on lähetyksen paino sisältäen pakkauksen ja lavan. lue: rahdituksen perusteet

EUR-lava

EUR -lava, jota kutsutaan myös eurolavaksi tai euro-palletiksi on yleisin eurooppalaisten kuljetusalan yritysten käyttämä vakiolavakoko. Lava on useimmiten puuta (1,2 m x 0,8 m) ja siitä löytyy merkintä EUR. Lavan…

FIN-lava

on kuormankantaja, jonka mitat ovat  1,2 m × 1,0 m. Lavasta löytyy merkintä FIN. Lavan lavapaikkapaino on 925 kg. Lue: rahdituksen perusteet

hyötytilavuus

eli kuormatilan tilavuus lavametreinä (lvm) tai kuutiona (m³). Rahdituspainon määrittelyssä voidaan käyttää tilavuuspainoa. ks. lavametri / kuutio. Lue: rahdituksen perusteet

kolli

tarkoittaa lähetysvalmista pakkausta, suurpäällystä tai IBC-pakkausta ja sen sisältöä. On myös yleisnimitys pakkauksille, jotka erotellaan päällyksen muodon, pakkaustavan jne. mukaan. Esimerkiksi lähetys voi muodostua 5 kollista, jotka ovat 3 kartonkia,…

kollin massa

tarkoittaa kollin bruttomassaa, jollei toisin määrätä. Konttien tai säiliöiden massa ei sisälly bruttomassaan.

kuormalava

on teknisiltä ominaisuuksiltaan ja käyttömenettelyiltään standardisoitu tavaroiden kuljetus- ja käsittelyalusta ja kuormankantaja. Kuormalavasta puhuttaessa voidaan tarkoittaa myös ajoneuvon rungon päälle asennettavia käyttötarkoitukseen suunniteltuja päällirakenne ratkaisuja. Esimerkiksi kevytlava, joka on tarkoitettu…

kuormankantaja

on esimerkiksi lava, rullakko, häkki, kontti, IBC -säiliö, säkki jne. Esine mikä kirjaimellisesti kantaa kuormaa.