A-tyypin kolli

on radioaktiivisten aineiden pakkaamiseen käytetty kolli tyyppi. A-tyypin kolleja on kiinteille, nestemäisille ja kaasumaisille aineille. Radioaktiivista ainetta sisältävän kollin saa luokitella A-tyypin kolliksi edellyttäen, että kuljetusmääräysten ehdot täyttyvät.   (2.2.7.2.4.4)…

ajoneuvon pakkaustodistus

on merikuljetuksia (laivakuljetus) varten ajoneuvossa oltava kirjallinen selvitys kuljetettavasta vaarallisesta aineesta. (12 §)

astia

tarkoittaa suljinlaitteineen yksikköä, joka voidaan täyttää aineilla tai esineillä ja jossa aineet ja esineet pysyvät. Säiliöt eivät kuulu tähän määritelmään.

EQ

eli Excepted Quantity eli poikkeusmäärät pakatuille vaarallisille aineille. (3.5)

esikiristetty kalvo

on kuljetuspakkauksissa yleisimmin käytetty kalvotyyppi. Esikiristettyä kalvoa myydään yleensä 50 cm:n levyisinä rullina ja se muistuttaa suurelta osin kiristekalvoa, jota on venytetty kahden telan välillä. Esikiristetty kalvo kääritään kuormausyksikön ympärille…

EUR-lava

EUR -lava, jota kutsutaan myös eurolavaksi tai euro-palletiksi on yleisin eurooppalaisten kuljetusalan yritysten käyttämä vakiolavakoko. Lava on useimmiten puuta (1,2 m x 0,8 m) ja siitä löytyy merkintä EUR. Lavan…

FIN-lava

on kuormankantaja, jonka mitat ovat  1,2 m × 1,0 m. Lavasta löytyy merkintä FIN. Lavan lavapaikkapaino on 925 kg. Lue: rahdituksen perusteet

IBC-pakkaus

eli intermediate bulk container tarkoittaa jäykkää tai taipuisaa kuljetettavaa pakkausta, joka: (a) on tilavuudeltaan: (i) enintään 3,0 m³ (3 000 l) pakkausryhmien II ja III kiinteille ja nestemäisille aineille, (ii)…