aerosoli

tai aerosolipullo tarkoittaa kohdan vaatimukset täyttävää kertakäyttöön tarkoitettua metalli-, lasi- tai muoviastiaa, joka sisältää puristettua, nesteytettyä tai paineen alaisena liuotettua kaasua, ja joka lisäksi voi sisältää nestettä, tahnaa tai jauhetta….

avoin kryoastia

tarkoittaa jäähdytetyille nesteytetyille kaasuille tarkoitettua lämpöeristettyä kuljetettavaa astiaa, jossa ilmanpaine ylläpidetään jatkuvan ilmauksen avulla.

hapettavat kaasut

2.2.2.1.5 Kaasut, jotka yleensä happea luovuttamalla voivat aiheuttaa muiden materiaalien syttymisen tai myötävaikuttaa siihen enemmän kuin ilma. Nämä ovat puhtaita kaasuja tai kaasuseoksia, joiden hapetuskyky ylittää 23,5 % määritettynä standardissa…

inertti

eli reagoimaton. Inertti kaasu. (termipankki.fi)

kaasujen alaluokat

Luokka 2 kaasut on luokiteltu ensisijaisen vaaraominaisuutensa mukaisesti kolmeen alaluokkaan YK-mallisäännöissä, IMDG-koodissa ja ICAO-TI:ssä. Alaluokka 2.1: palavat kaasut (vastaa F-kirjaimella merkittyjä ryhmiä) Alaluokka 2.2: palamattomat, myrkyttömät kaasut (vastaa A- tai…

kaasujen kuljetukseen liittyvät vapautukset

(1.1.3.2) Kuljetusmääräyksiä ei sovelleta seuraavissa tapauksissa; 1. Kaasu on tarkoitettu käytettäväksi kuljetuksen aikana ja/tai kaasua käytetään kuljetusta suorittavan ajoneuvon käyttövoimana; Kuljetusyksikössä polttoainesäiliöiden ja kaasupullojen energiamäärä (MJ) on rajoitettu. Kaasuja saa…

kaasupatruuna

eli pieni kaasua sisältävä astia tarkoittaa kertakäyttöön tarkoitettua astiaa, jonka tilavuus on enintään 1000 ml, kun kyseessä on metallinen kaasupatruuna. Tilavuus enintään 500 ml, kun kyseessä on synteettinen tai lasinen…

LC50-arvo

2.2.61.1.3 LC50-arvo välittömälle myrkyllisyydelle, joka aiheutuu elimistöön hengityksen kautta joutuneesta aineesta, on se höyry-, sumu- tai pölypitoisuus, joka jatkuvasti 1 tunnin ajan hengitettynä todennäköisimmin aiheuttaa kuoleman 14 päivän kuluessa puolelle sekä…

LD50-arvo

2.2.61.1.3 Kuljetusmääräyksissä LD50-arvo määritellään; LD50-arvo (keskimääräinen tappava pitoisuus) välittömälle myrkyllisyydelle, joka aiheutuu niellystä aineesta, on tilastollisesti määritelty aineen kerta-annosmäärä, jonka voidaan olettaa aiheuttavan kuoleman 14 päivän kuluessa 50 %:lle nuorista täysikasvuisista…

luokituskoodi

muodostuu kirjaimista ja numeroista ja kertoo jotain aineen kemiallisista ominaisuuksista. Luokituskoodi muodostuu eri luokissa seuraavasti; 3.2.1 Luokka 1 (räjähteet) – vaarallisuusluokan numero + yhteensopivuusryhmän kirjain Luokka 2 (kaasut) – kaasujen…