A-VAK

eli kuljetuskielto (kielto- ja rajoitusmerkki nro 318 ja lisäkilpi nro 848) vaarallisten aineiden kuljetus näin merkityllä alueella ehdottomasti kielletty. Koskee kuljetuksia yli vapaarajan.    

alueellinen kuljetusrajoitus

Liikenne- ja viestintävirasto voi kunnan perustellusta esityksestä rajoittaa vaarallisten aineiden kuljetusta tietyllä alueella, tiellä tai tien osalla, jos kuljetus siellä voi aiheuttaa huomattavaa vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Rajoitusta asetettaessa…

asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä

on kansallinen asetus ja sitä sovelletaan ajoneuvoliikenteeseen tiellä sellaisilla ajoneuvoilla, joihin sovelletaan ajoneuvolakia (1090/2002). (4.12.1992/1257)

B-VAK

eli läpiajokielto (kielto- ja rajoitusmerkki nro 318 ja lisäkilpi nro 849) rajoittaa läpiajoa, mutta mahdollistaa merkin vaikutusalueelle siirtymisen purkamista tai lastausta varten. Koskee ainoastaan kuljetuksia yli vapaarajan.  

kuljetuskielto

Vaarallisten aineiden kuljetuskielto osoitetaan liikennemerkillä nro. 318. Liikennemerkkiä täydennetään lisäkilvellä. Lue A-VAK ja B-VAK.

kuljetusrajoitus

(vak) voi olla alueellinen kuljetusrajoitus, yleinen kuljetusrajoitus tai tunnelirajoitus.

tunneliluokat

tarkoittavat vaarallisten aineiden kuljetuksissa, aine- / määräkohtaisia kuljetusrajoituksia tunneluokasta riippuen. Luokittelun tunneliluokkiin on perustuttava olettamukseen, että tunneleissa esiintyy kolme päävaaraa, joista voi seurata useita uhreja tai vakavia vauriota tunnelin rakenteelle:…

tunnelirajoitus

Vak-lain 14 b § mukaan Liikenne- ja viestintävirasto voi rajoittaa vaarallisten aineiden kuljetusta tunnelissa. Sovellettaessa vaarallisia aineita kuljettavien ajoneuvojen läpikulkurajoituksia tunneleissa Liikenne- ja viestintäviraston on luokiteltava tunneli yhteen tunneliluokista. Huomioon…

yleinen kuljetusrajoitus

Vaarallista ainetta ei saa kuljettaa, jos kuljetuksesta aiheutuisi aineen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun ominaisuuden vuoksi ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle vaaraa, jota ei voi pakkaamista tai kuormaamista koskevin…