ahtaussäkki

on kuormavarmistuksen apuväline, joka tukee kuorman tehokkaasti ja pitää tavaran paikoillaan.

enimmäiskitkavoima

on kahden esineen (esim. kuormakorin lattian ja kuormalavan) välinen kosketusvoima kerrottuna kitkakertoimella. lue: Ajoneuvon kuormaaminen ja kuorman varmistaminen osa 4; kitka

hidastuvuus

(kuorman varmistus) Ajoneuvon vähentäessä nopeuttaan kuorma pyrkii liikkumaan eteenpäin. Kuormaan vaikuttava voima on suurimmillaan koko kuorman paino.

kela

(coil) on kelalle kierrettyä metallivyyhtiä. Tähän termiin voi törmätä esimerkiksi rahtikirjassa. Yleensä kyse on teräskeloista, mutta myös raaka-aineena käytettävästä kelalle kierretystä teräslangasta. Rullina kuljetetaan metallista ja metalliseoksista valmistettuja leveälattaterästuotteita valmistajien…

keskipakoisvoima

(keskipakovoima) on näennäisvoima, joka vaikuttaa vetävän esimerkiksi ympyräliikettä tekevää kappaletta kauemmaksi liikkeen keskipisteestä. Esimerkiksi ajoneuvon kääntyessä kuorma pyrkii jatkamaan sen liikettä alkuperäiseen suuntaan. Voima, joka vaikuttaa kuormaan sivuttaissuunnassa ja pyrkii…

kiihtyvyys

eli acceleration (a) on fysikaalinen suure, joka kuvaa kappaleen nopeuden muutosta tietyssä ajassa. Sen yksikkö on SI-järjestelmässä metriä sekunnissa toiseen (m/s²). Tämä suure näkyy joissain säädösteksteissä, esimerkiksi kun kyseessä on…

kiihtyvyyskerroin

on kuormavarmistuslaskentaan liittyvä termi, joka kuvaa kussakin kuljetusmuodossa eri suuntiin kohdistuvia kiihtyvyyksiä. Esimerkiksi standardin SFS-EN 12915-1 mukaisesti kiihtyvyys eteenpäin (kiihtyvyyskerroin 0,8 g), kiihtyvyys taaksepäin (kiihtyvyyskerroin 0,5 g) ja poikittaissuuntainen kiihtyvyys…

kiihtyvyysvoima

eli force acceleration – lyhenne (Fa). Kiihtyvyysvoimia lasketaan esimerkiksi kuorman varmistamiseksi tehdyissä laskennoissa. Kyse on yksinkertaisesti voiman ja kiihtyvyyden yhteydestä Dynamiikan peruslaki; Kappaleeseen vaikuttaa kokonaisvoima F joka antaa kappaleelle kiihtyvyyden…

kiinnityskynnet

lukitsevat vaihtokuormatilan ajoneuvon runkoon. Kiinnityskynsille löytyy ohjaamosta niiden asennon osoittava merkkivalo. Kiinnityskynnet (konttilukot) toimivat pneumaattisesti. lue; Kuormakorit osa 1; Kiinnitys ajoneuvoon ja etuseinän lujuus