suorasidonta

Sidonnalla saadaan aikaan voima, joka vaikuttaa hitausvoimiin nähden vastakkaiseen suuntaan. Tämän perusperiaatteen soveltamistapa riippuu kuorman tyypistä. Kaikissa suorasidonnan muunnelmissa kuorman annetaan lähteä liikkeelle. Liike lisää sidonnan voimaa, minkä pitäisi pysäyttää…

silmukkasidonta

eli ”puhtiin” sitomista käytetään yleensä silloin, kun halutaan estää pitkien kappaleiden liikkuminen poikittaissuunnassa. Sidoksia tarvitaan vähintään kolme, mutta mielellään neljä. Sidokset lähtevät aina ajoneuvon kyljen lähellä olevasta sidontapisteestä, kulkevat lastin…

pystysuoran sidontakulman suuruus

on kuormanvarmistuslaskennassa käytetty termi, jolla tarkoitetaan kuormansidontavälineen ja kuormatilan lattian välistä kulmaa. Kulman arvo määrittää sidonnan lujuutta ylisidonnassa seuraavasti; 90° – 75° = 100 % annetusta nimellislujuudesta. < 77 °…