A-mitta

tarkoittaa apuvaunun (dolly) vetosilmukan ja telin keskipisteen välistä etäisyyttä sekä varsinaisen perävaunun vetosilmukan ja etutelin keskipisteen välistä etäisyyttä. (lähde: traficom.fi)

ajoneuvon kokonaispituus

on mitta (mm), joka mitataan standardin ISO 612-1978 termin n:o 6.1 mukaisesti. Mitta merkitään ajoneuvon rekisteröintitodistukseen, kohtaan muut tekniset tiedot (massat kg). Käytännössä ajoneuvon pituuden mitta on etummaisesta, ulommaisesta osasta…

ajoneuvon leveys

on rekisteröintitodistukseen merkitty mitta arvo (mm). Asetuksessa (4.12.1992/1257) on määritelty maksimi arvo. Ajoneuvon suurin sallittu leveys on 2,60 metriä. Kiinteältä rakenteeltaan yli 22,00 metrin pituisessa yhdistelmässä käytettävän muun kuin lämpöeristetyn…

akselileveys

on samassa akselissa sijaitsevien pyörien keskikohdan välinen etäisyys.

akselimassa

on yksittäiselle akselille kohdistuva massa, joka ajoneuvon kokonaismassasta kohdistuu tiehen jonkin akselin välityksellä. Autoa tai perävaunua tiellä kuljetettaessa sen akselille kohdistuva massa ei saa ylittää asetuksessa (4.12.1992/1257) määrättyjä arvoja. Lisäksi…

akseliväli

on ajoneuvon akseleiden välinen etäisyys. Akseliväli vaikuttaa auton ajettavuuteen suuremmilla nopeuksilla, kääntösäteeseen ja suurimpaan akselille sallittuun massaan. (lähde: wikipedia.fi)

D-arvo

on vetolaitteelle kohdistuva vaakasuuntaisen voiman teoreettinen viitevoima (lähde: kraatz.fi)

Dc-arvo

on vetolaitteelle kohdistuva vaakasuuntaisen voiman teoreettinen viitevoima, huomioiden vetolaitteelle kohdistuva pystysuuntainen staattinen aisakuorma kilogrammoina, eli ns. S-arvo. (lähde: kraatz.fi)

HCT-kääntyvyysapumitat

ovat rekisteritodistukseen merkittyjä arvoja. Niitä ovat mm. vetotapin ja telin kääntöpisteen välinen etäisyys (A) mm, telin kääntöpisteen ja vetokytkimen välinen etäisyys (B) mm ja telin kääntöpisteen ja perävaunun taaimmaisen kohdan…