vetäville akseleille kohdituva minimimassa

Auton ja yhden tai useamman perävaunun yhdistelmän vetäville akseleille tulee kohdistua vähintään 15 prosenttia ajoneuvoyhdistelmän massasta. Jos ajoneuvoyhdistelmän massa on yli 68 tonnia, ajoneuvoyhdistelmän massasta vähintään 20 prosenttia tulee kohdistua…

perävaunun suurin sallittu oikaisupituus

on rekisteröintitodistuksesta löytyvä mitta-arvo; Vetoauton rekisteröintitodistuksen teknisestä osasta löytyy kyseiselle autolle perävaunun suurin sallittu oikaisupituus (moduulitiedot). Perävaunun rekisteröintitodistuksesta (kytkentämitat ja -massat) kyseisen perävaunun oikaisupituus. Lue oikaisupituus.

yhdistelmämassa

on vetoauton ja sen perävaunun muodostama kokonaismassa. Aina se ei  kuitenkaan ole vetoauton kokonaismassa + sallittu  perävaunun kytkentämassa. Auton kokonaismassan ja kytkentämassan yhteenlaskettu arvo voi olla pienempi kuin sallittu yhdistelmämassa….