akselimassa

on yksittäiselle akselille kohdistuva massa, joka ajoneuvon kokonaismassasta kohdistuu tiehen jonkin akselin välityksellä.

Autoa tai perävaunua tiellä kuljetettaessa sen akselille kohdistuva massa ei saa ylittää asetuksessa (4.12.1992/1257) määrättyjä arvoja. Lisäksi liikennemerkillä n:o 346 (ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa) voidaan rajoittaa tiellä sallittuja akselikohtaisia massoja.

Suurimman sallitun akselikohtaisen kuormituksen näkee tieliikenteessä sallittujen akselimassojen kohdalta rekisteritodistuksesta (20 §). ks. telimassa lue: kantavuuden laskeminen 1 ja kantavuuden laskeminen 2

Liikennemerkki nro. 346

Related Asiasanat

admin