ajokorkeus

tarkoittaa ajoneuvon (auto, perävaunu, apuvaunu) rungon säädettävissä olevaa korkeutta. Ajokorkeuden säätötoiminnolla voidaan säätää ajoneuvon ajokorkeutta eli tasoa. Tämän avulla voidaan ajoneuvosta riippuen esimerkiksi laskea ajoneuvon perää, jolloin kuormaaminen helpottuu, kun ajoneuvon taso voidaan säätää lastauslaiturin mukaan. (lähde: volvo.fi)

laskuventtiili, nostoventtiili
Apuvaunun ajokorkeuden nosto- ja laskuventtiili. Kuvassa olevilla vihreillä säätövivuilla säädetään ajokorkeus.

Related Asiasanat

admin