A2-aktiivisuusarvo

2.2.7.1.3

A2 tarkoittaa kohdan 2.2.7.2.2.1 taulukossa olevien tai kohdan 2.2.7.2.2.2 mukaan määriteltyjen muiden kuin erityismuodossa olevien radioaktiivisten aineiden aktiivisuutta (TBq), ja sitä käytetään määrittelemään näiden määräysten aktiivisuusrajat.

Tällä arvolla kuvataan radioaktiivisen aineen vaarallisuutta. Ne on saatu tutkimalla kuvitteellista onnettomuustilannetta, jossa kollin säteilysuojus vahingoittuu. A-arvot on määritelty aktiivisuutena, joka aiheuttaa onnettomuustilanteessa enintään 50 millisievertin (mSv) kokokehoannoksen henkilölle, joka oleskelee yhden metrin päässä onnettomuudessa vahingoittuneesta kollista enintään 30 minuuttia. Lisäksi määritellyssä kuvitteellisessa onnettomuustilanteessa ihon annos ei saa ylittää arvoa 0,5 sievert (Sv) ja silmän linssin annos arvoa 0,15 Sv.

A2 -arvot on laskettu tilanteelle, jossa radioaktiivinen aine on sellaisessa muodossa, että esim. onnettomuustilanteessa sitä pääsee leviämään ympäristöön. Tällöin ihminen voi altistua säteilylle myös sisäisesti radioaktiivisen aineen päästessä hänen kehoonsa keuhkojen, ruoansulatuselimistön tai ihon kautta.

Related Asiasanat