A1-aktiivisuusarvo

2.2.7.1.3

A1 tarkoittaa kohdan 2.2.7.2.2.1 taulukossa olevien tai kohdan 2.2.7.2.2.2 mukaan määriteltyjen erityismuodossa olevien radioaktiivisten aineiden aktiivisuutta (TBq), ja sitä käytetään määrittelemään näiden määräysten aktiivisuusrajat.

Tällä arvolla kuvataan radioaktiivisen aineen vaarallisuutta. Ne on saatu tutkimalla kuvitteellista onnettomuustilannetta, jossa kollin säteilysuojus vahingoittuu. A-arvot on määritelty aktiivisuutena, joka aiheuttaa onnettomuustilanteessa enintään 50 millisievertin (mSv) kokokehoannoksen henkilölle, joka oleskelee yhden metrin päässä onnettomuudessa vahingoittuneesta kollista enintään 30 minuuttia. Lisäksi määritellyssä kuvitteellisessa onnettomuustilanteessa ihon annos ei saa ylitää arvoa 0,5 sievert (Sv) ja silmän linssin annos arvoa 0,15 Sv.

A1 -arvot on laskettu erityismuodossa oleville aineille. Niitä määritettäessä on huomioitu vain ulkoisesta säteilystä aiheutuva annos.

Related Asiasanat