A-tyypin kolli

on radioaktiivisten aineiden pakkaamiseen käytetty kolli tyyppi. A-tyypin kolleja on kiinteille, nestemäisille ja kaasumaisille aineille. Radioaktiivista ainetta sisältävän kollin saa luokitella A-tyypin kolliksi edellyttäen, että kuljetusmääräysten ehdot täyttyvät.

A-tyypin kolli radioaktiivisille aineille.

 

(2.2.7.2.4.4) Luokitus A-tyypin kolliksi
(4.1.9.1.1) Radioaktiivisia aineita koskevat erityispakkausmääräykset
(5.2.1.7.4) Radioaktiivisten aineiden merkintöjä koskevat erityismääräykset
(6.4.7) A-tyypin kolleja koskevat määräykset

admin