• asiakirja, siirto-

    on kuljetusasiakirja, mitä käytetään vaarallisten jätteiden kuljetuksissa. Siirtoasiakirjan käytöllä on tarkoitus turvata vaarallisten jätteiden luovutus asianmukaiseen käsittelyyn, sekä luoda edellytykset kuljetusten riittävään seurantaan ja valvontaan.  Vaatimus siirtoasiakirjan käytöstä sisältyy jätelakiin. Siirtoasiakirjan laatimisvelvollisuus kohdistuu jätteen haltijaan. Jätteen haltijalla tarkoitetaan jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta, jonka hallussa jäte on.

  • jätesäiliö, alipaineellinen

    1.2.1 tarkoittaa kiinteää tai irrotettavaa säiliötä, säiliökonttia taikka säiliövaihtokoria, jota käytetään ensisijaisesti vaarallisten jätteiden kuljetukseen, ja jossa on erityinen rakenne ja/tai laite helpottamassa jätteiden täyttämistä ja tyhjentämistä luvussa 6.10 esitetyllä tavalla. Säiliö, joka täysin täyttää luvun 6.7 tai 6.8 vaatimukset, ei ole alipaineellinen jätesäiliö.