• momentti, vääntö-

    on voima, joka vaikuttaa akseliin tai muuhun tukipisteeseen kiinnitettyyn objektiin kiertävästi. Vääntö on myös se voima, joka moottorin kampiakselin välityksellä siirtyy moottorista ulos, eli laajasti ajatellen moottorin käyttökelpoinen voima. Aivan kuten voimaa voidaan mitata työntävänä tai vetävänä voimana, vääntö on siis kiertävä voima. (lähde: autowiki.fi)