• asetus, tieliikenne-

  on kansallinen asetus, joka koskee liikennettä ja liikenteen ohjaamista tieliikennelain 2 § tarkoitetulla tiellä. (5.3.1982/182) (lähde: finlex.fi)

 • laki, tiekuljetussopimus-

  (23.3.1979/345) lakia sovelletaan vastikkeelliseen sopimukseen moottoriajoneuvolla tapahtuvasta tavaran kuljetuksesta Suomessa (kotimainen kuljetus) taikka Suomen ja vieraan valtion välillä tai sellaisten vieraiden valtioiden välillä, joista ainakin toinen on tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimuksen (CMR; SopS 48–50/73) osapuoli (kansainvälinen kuljetus). (lähde: finlex.fi)

 • laki, tieliikenne-

  on laki, joka koskee liikennettä tiellä. (10.8.2018/729) (lähde: finlex.fi)

 • laki, työaika-

  on laki, jota sovelletaan työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetun työsopimuksen sekä virkasuhteen perusteella tehtävään työhön, jollei toisin säädetä. (5.7.2019/872). (lähde: finlex.fi)