• asetus, tieliikenne-

    on kansallinen asetus, joka koskee liikennettä ja liikenteen ohjaamista tieliikennelain 2 § tarkoitetulla tiellä. (5.3.1982/182) (lähde: finlex.fi)

  • laki, tieliikenne-

    on laki, joka koskee liikennettä tiellä. (10.8.2018/729) (lähde: finlex.fi)