• laki, tiekuljetussopimus-

    (23.3.1979/345) lakia sovelletaan vastikkeelliseen sopimukseen moottoriajoneuvolla tapahtuvasta tavaran kuljetuksesta Suomessa (kotimainen kuljetus) taikka Suomen ja vieraan valtion välillä tai sellaisten vieraiden valtioiden välillä, joista ainakin toinen on tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimuksen (CMR; SopS 48–50/73) osapuoli (kansainvälinen kuljetus). (lähde: finlex.fi)

  • laki, tieliikenne-

    on laki, joka koskee liikennettä tiellä. (10.8.2018/729) (lähde: finlex.fi)