• kuljetusindeksi

    Kollin kuljetusindeksi, TI (Transport Index), kuvaa radioaktiivisen aineen lähettämän ionisoivan säteilyn voimakkuutta (annosnopeutta). Kuljetusindeksi määritetään (LVMa, liite A, 5.1.5.3) mittaamalla säteilyn annosnopeus yhden metrin etäisyydeltä kollin pinnasta. Mittauksessa haetaan sellainen suunta, mistä saadaan korkein lukema. Jos yksikkönä on μSv/h, jaetaan lukuarvo kymmenellä. Kuljetusindeksi saadaan pyöristämällä saatu lukuarvo yhteen desimaaliin ylöspäin….