• terminen

    eli lämpö- terminen epästabiilisuus – lämpötilan epävakaisuus – lämpöryntäys eksoterminen hajoaminen – kemiallinen reaktio, jossa vapautuu lämpöenergiaa (lähde; termipankki.fi)