• Adblue

  on ureasta ja kemiallisesti puhdistetusta vedestä tehtävän liuoksen kauppanimi. Liuoksen vahvuus on 32,5 %. Sitä käytetään dieselkäyttöisten ajoneuvojen pakokaasujen typen oksidien päästöjen alentamiseen. Adblue liuos jäätyy jo -11 asteessa, siksi adblueta käyttävää SCR -järjestelmää on lämmitettävä. (lähde: wikipedia.fi)

 • SCR

  eli Selective Catalytic Reduction eli selektiivinen katalyyttinen pelkistys ((UNECE) sääntö nro 49).

 • SCR-järjestelmä

  on typen oksidien poistojärjestelmä ja pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä. Se parantaa dieselmoottorin lämpöhyötysuhdetta. Käynnistämisvaiheessa SCR-järjestelmä tekee useita testejä, joilla varmistutaan järjestelmän normaalitoiminnasta. Vian, tai esimerkiksi urea-vesi-liuoksen loputtua järjestelmä rajoittaa moottorin vääntömomenttia lainsäädännön mukaan. ((UNECE) sääntö nro 49)

 • SCR-katalysaattori

  asennetaan dieselmoottoreiden pakoputkistoon. Katalysaattori toimii urea-vesi-liuoksella, jota suihkutetaan pakokaasun sekaan ennen katalysaattoria.