• hyväksyntä, monenkeskinen

    tarkoittaa radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen antamaa tapauksesta riippuen joko kollin rakennetyypin tai kuljetuksen hyväksyntää ja, jos lähetys kuljetetaan muun maan kautta tai muuhun maahan, myös tämän maan toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää. Hyväksynnän antaa Säteilyturvakeskus.