• lb / lbs

    lue pauna.

  • pauna

    (lb/lbs) eli naula on muun muassa brittiläisessä yksikköjärjestelmässä käytetty massan ja painon (normaalivoiman) mittayksikkö. Se ei kuulu kansainväliseen yksikköjärjestelmään eli SI-järjestelmään.  1 lb = 16 oz = n. 0,45 kg (lähde: wikipedia.fi)